SŁOWNICZEK MEDYCZNY

Opracował: Jacques Metrot

Powrót do strony głównej

Przypadek 1
Azoospermia - brak, czasowy albo definitywny, dojrzałych plemników w nasieniu.

Przypadek 2
Niedrożność jajowodów - zamknięcie światła jajowodów (przewodów mięśniowo-błoniastych, należących do żeńskiego układu rozrodczego, łączących jamę macicy ze światłem jamy brzusznej).

Przypadek 3
Post abortum - po poronieniu.

Przypadek 5
Podwiązanie jajowodów - zabieg mający na celu spowodowanie niedrożności jajowodów w celu zapobiegania ciąży.

Przypadek 6
Nasieniowód - parzysty przewód (50-60 cm) wyprowadzający nasienie z jąder.

Przypadek 8
Zespół Downa - inaczej mongolizm. Zespół wad rozwojowych wywołanych obecnością w 21. parze trzech chromosomów zamiast dwóch; powoduje opóźniony rozwój umysłowy i motoryczny.

Przypadek 9
Wody płodowe - płyn umożliwiający swobodny rozwój zarodka oraz chroniący go przed uciskiem macicy i urazami zewnętrznymi.

Rozszczep kręgosłupa - następstwo niezamknięcia się kanału kręgowego wskutek upośledzenia rozwoju kręgu. Powoduje między innymi nieprawidłowości rozwoju rdzenia kręgowego, mózgu oraz móżdżku.

Przypadek 14
Stwardnienie zanikowe - zajęcie obwodowego i ośrodkowego neuronu ruchowego, ze zwyrodnieniem komórek ruchowych rdzenia kręgowego i pnia mózgu. Powoduje zanik mięśni obręczy barkowej i kończyn górnych oraz niedowład spastyczny kończyn dolnych, a także porażenie podniebienia (mowa nosowa, utrudnienie żucia).

Przypadek 15
Przerzuty - przeniesienie się procesu chorobowego z ogniska pierwotnego w inne miejsce ustroju drogą krążenia krwi, limfy lub naturalnymi kanałami. Dotyczy przede wszystkim nowotworów złośliwych.

Przypadek 16
Wodogłowie - nadmierne gromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego w komorach mózgu, z wtórnym powiększeniem czaszki mózgowej. Charakteryzuje się rozdętą czaszką; często występują zanik nerwów wzrokowych, niedorozwój umysłowy i porażenie kurczowe kończyn.

Białaczka szpikowa ostra - choroba układu krwiotwórczego. W szpiku i krwi (białaczka mieloblastyczna) obwodowej stwierdza się rozrost macierzystych komórek układu białokrwinkowego, a więc mieloblastów lub ich prekursorów.

Przypadek 27
Przerzuty do otrzewnej - otrzewna: błona surowicza wyścielająca całą jamę i do opłucnej brzuszną, pokrywająca prawie wszystkie narządy w niej położone. Przerzuty - patrz przypadek 15.

Opłucna - błona surowicza wyścielająca wnętrze klatki piersiowej i pokrywająca płuca.

Przypadek 28
Substancja rakotwórcza - substancja wywołująca w żywych organizmach (kancerogenna) procesy nowotworowe.

Przypadek 32
Genotyp - dziedziczna konstytucja organizmu, suma jego informacji genetycznej.

Przypadek 33
Pląsawica (taniec św. Wita) - rzadko występująca choroba neurologiczna, pochodzenia genetycznego. Cechuje się mimowolnymi, nieregularnymi ruchami, zaburzeniami koordynacji ruchów dowolnych i niekiedy zaburzeniami psychicznymi.

Przypadek 38
Syndrom Adamsa-Stokesa - zespół charakteryzujący się połączonymi zaburzeniami sercowo-naczyniowymi (krańcowe zwolnienie czynności serca, częste omdlenia) i niekiedy neurologicznymi.

Przypadek 42
Sympatektomia lędźwiowa - chirurgiczne wycięcie lędźwiowego odcinka układu współczulnego.

Przypadek 44
Prostatektomia - chirurgiczne wycięcie gruczołu krokowego (wycięcie stercza) (prostaty).

Przypadki 46, 47, 48
AIDS - zespół nabytego upośledzenia odporności.

Wirus HIV - and. Human Immunodeficiency Virus - ludzki wirus upośledzenia odporności.

Osoby seropozytywne - ludzie, u których stwierdzono pozytywny wynik testu na występowanie wirusa HIV (we krwi pojawiają się przeciwciała). Taki człowiek nie jest chory, ale jest nosicielem wirusa HIV i może zakażać innych poprzez oddanie krwi lub przez stosunki seksualne.

Powrót do strony głównej

Opracowano na podstawie "Medycyna a prawa człowieka"
- książki wydanej w porozumieniu z Europejskim Sekretariatem ds. Wydawnictw Naukowych (SEPS)
- inicjatorem jej przekładu na język polski - przy współudziale Rady Europy.
Przełożyła Iwona Kaczyńska. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Opublikowano w Internecie za zgodą wydawcy.

Oprac.: lek. Jarosław Kosiaty, e-mail: jkosiaty@esculap.pl
Adres serwisu: etyka.doktorzy.pl